Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd prövar arvodestvister och andra ekonomiska krav som en konsument riktar mot en advokat i anledning av utförda tjänster.

 

Postadress:

Konsumenttvistnämnden

Sveriges advokatsamfund
Box 27321
102 54 Stockholm

 

Tfn nr: 08 - 459 03 00

E-post: konsumenttvistnamnden@advokatsamfundet.se

 

Webbadress: www.advokatsamfundet.se/konsumenttvistnamnden

 

En inledande kontakt tas med fördel direkt med den aktuella advokaten innan en tvist anhängiggörs hos Konsumenttvistnämnden.

 

Post- och besöksadress:

Drottninggatan 38, 411 07 Göteborg

Telefonnummer:

Mobilnummer:

031 - 44 00 77

070 - 202 19 44

E-postadress: camilla@advokatwester.se