Välkommen till advokat Camilla Wester.

 

Jag har en gedigen erfarenhet av brottmålsuppdrag i egenskap av såväl försvarare som målsägandebiträde.

 

Sedan många år tillbaka arbetar jag även med familjerättsliga frågor avseende vårdnad, barns boende samt umgänge.

Post- och besöksadress:

Drottninggatan 38, 411 07 Göteborg

Telefonnummer:

Mobilnummer:

031 - 44 00 77

070 - 202 19 44

E-postadress: camilla@advokatwester.se